Surowce chemiczne

"AdBlue"

Roztwór mocznikowy zmniejszający emisję tlenków azotu w spalinach samochodów ciężarowych. Wlewany jest do specjalnego zbiornika zamontowanego w pojeździe z silnikiem wysokoprężnym. W momencie wtryskiwania do układu wydechowego pojazdu, pod wpływem wysokiej temperatury wytwarza amoniak wywołujący reakcję chemiczną przekształcając szkodliwe tlenki azotu w nieszkodliwy azot (N) i wodę (H2O). Technologia ta optymalizuje osiągi silnika poprzez zmniejszenie emisji cząstek stałych i maksymalizację produkcji energii paliwa, dodatkowo zmniejsza się zużycie paliwa (średnio 5%).

Amoniak (NH3)

Jeden z najważniejszych produktów w przemyśle chemicznym. Wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji: kwasu azotowego, soli amonowych, azotanów (sole kwasu azotowego ), nawozów azotowych, materiałów wybuchowych, farb oraz wyrobów farmaceutycznych.

Woda amoniakalna

Roztwór wody i amoniaku o stężeniu około 25 %. Czysty bezbarwny lub żółtawy płyn mający szerokie zastosowanie w rolnictwie i w przemyśle.

Kwas azotowy

Stężenie minimum 56% – jeden z podstawowych produktów w przemyśle chemicznym. Stosowany jako surowy materiał do nawozów, do produkcji stężonego siarkowego kwasu azotowego, do procesów trawienia metali. Sole Kwasu azotowego stosowane są rolnictwie przede wszystkim w postaci azotanu amonu wytworzonego przez zobojętnienie kwasu azotowego amoniakiem. Stosowany jest również do produkcji złożonych nawozów kiedy naturalne fosforany rozpuszcza się w kwasie azotowym.

Formalina

Wodny roztwór CH2O – płyn toksyczny, łatwopalny oraz wybuchowy (opary wraz z powietrzem tworzą związki wybuchowe). Formalina stosowana jest jako surowiec do: preparatów biologicznych, produkcji tworzyw sztucznych, syntezy materiału organicznego, dezynfekcji, konserwacji, środków grzybobójczych.

Metanol (CH3OH)

Bezbarwna, toksyczna i łatwopalna ciecz wykorzystywana do: tworzywa sztucznego, kauczuku syntetycznego, formaliny, wyrobów farmaceutycznych, środków ochrony roślin oraz jako składnik paliwa. Metanol sklasyfikowany jest jako substancja toksyczna, szkodliwych dla zdrowia ludzkiego.

Żywice mocznikowo – formaldehydowe

Wykorzystywane do produkcji sklejki oraz artykułów drewnianych, płyt wiórowych i płyt pilśniowych, również w postaci kleju w przemyśle meblarskim.